EXIN BCS SIAM® kurs (3 dagars)

SIAM Foundation

 

Sammanfattning    

 

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drivkrafter, struktur och grundläggande koncept.

SIAM är en modell för att kunna koordinera och hantera en kunds outsourcade IT-tjänster där Service Integratören tar ansvar för end-to-end tjänsteleveransen från olika leverantörer.

Det finns många utmaningar och risker på vägen till att implementera modellen, men också betydande fördelar som kursen ger inblick i.

Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.

 

Utbildningsmål    

 

Efter kursen har du förståelse för:

 

 

Vem bör delta?

 

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM / ITIL processägare och ansvariga och IT Service Management konsulter.    

 

Förkunskaper    

 

Viss insyn / förståelse för ITIL ramverket

 

Certifiering    

 

Kursen ger förkunskaper för SIAM Foundation – EXIN BCS SIAM® Foundation – certifiering hos EXIN.
Certifieringen tar 75 minuter och är på engelska. Det består av 40 flervalsfrågor, där 65% krävs för godkänd certifiering på Foundation nivå.

 

Genomförande

 

Kursen är på 3 dagar och hålls på svenska med engelskt kursmaterial (endast digitalt), gärna i beställarens lokaler.

Certifieringstestet till denna kurs är på engelska.

 

Kursinnehåll

 

Kursen byggs på följande innehåll:

 

 

Kontakt   

 

info@katokitsu.se