Josef Katkits

ITSM / ITIL / SIAM

 

Min ambition är att (fortsätta) arbeta med processer, strategier och operativa roller i ett team där medlemmarna stärker varandra!

 

Kompetenser

 

SIAM ecosystem strategier, rådgivning, kursledare och funktionsroller, ITIL Process modellering, utveckling och förbättring, implementation, mentorskap / coaching / stöd, utbildning, KPI definition och analys, rapportering, SLA rådgivning, process mognad analys, verktygskravställning, verktygsanvänding t ex HP SM9, CA Unicenter, BMC Remedy, dokumentering samt Service Transition kvalitetssäkring, programmering (php, asp, javascript, Visual Basic, VBA, Crystal Reports).

 

Certifieringar

 

SIAM utbildare ackreditering
SIAM Foundation
ITIL v3, ITIL 4 utbildare ackreditering
ITIL Service Transition Livscyckel Management
ITIL Expert
ITIL Service Manager
LEAN
PRINCE2 Practitioner
Pm3
COBIT
Scrum master foundation

 

Uppdrag

 

2017 - pågående    

 

Egen verksamhet - ITIL v3, ITIL 4 och SIAM utbildningar, operativa SIAM roller (problem, change manager)

 

2016/09 - 2016/12    

 

Capgemini - Internal coaching, training, support

 

2016/05 - 2016/08    

 

Capgemini – RSA (Codan, Trygg-Hansa), Danmark, Sverige
Roll: Transition och Transformation kvalitetssäkring

Uppdraget är att ta fram metoder och hjälpmedel för leveranssäkring och förbättring

 

2016/03 – 2016/05    

 

Capgemini – Outokumpu Oy, Finland
Roll: Service Design and Transition Manager

Uppdraget hos Kund är att säkra leveranskvaliten från projekt till tjänstedrift och förvaltning.

 

2015

 

Capgemini – Skatteverket
Uppdraget hos Kund är huvudsakligen support och utbildning i Skatteverkets modell för Tjänsteleveransprocesser, där tjänsterna är definierade enligt pm3 förvaltningsmodellen.
Även rapportutveckling och framtagning mha Crystal Reports ingår i aktiviteterna.

 

2014    

 

Capgemini – ITIL Ackreditering
Har tagit fram utbildningsmaterial för ITIL 2011 Service Transition intermediate kursen och ITIL 2011 Foundation kursen och hade ansvar för att Capgmini Sverige är nu ackrediterad utbildningsorganisation.
Capgemini – Service Integration kursledare
Förberedde och genomförde uppdrag att hålla utbildning för projektledare, säljansvariga och leveransansvariga inom Service Integration
Capgemini - Nokia AB – Roll-out koordinator, projektledare
Förberedde och koordinerade Capgemini och Nokia aktiviteterna för utrullning av flera hundra PC-ar i Stor-Britannien, Schweiz, Indien

 

2013/09 - 2013/12

 

Capgemini – ITIL kurser
Förberedde och genomförde  uppdrag att hålla ITIL 2011 Foundation kurser inom Capgemini gruppen

 

2010/04 - 2012/08    

 

Fujitsu – Service Management specialist, Configuration manager
Roll: ITSM process specialist

Uppnådda resultat anpassade till kundernas behov:
Definition, komplett dokumentation och införande av Incidenthantering, Problemhantering, Request Fulfillment, Event Management, Användarklagomålshantering, Konfigurationshantering, Kunskapshantering och Kapacitetshanteringsprocesserna.
ITIL 2007 – 2011 Foundation utbildning av över 100 medarbetare
Roll: Configuration Manager

Arbetsuppgifter: Policy definition, utveckling av Service Model, Configuration Item identifiering, kontroll och audit i samverkan med Kund

 

2011/10 - 2012/04    

 

Fujitsu - SEB
Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund,  med focus på Incident, Problem och Change Management processerna.

 

2007/04 - 2010/03

 

Fujitsu - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Införande av 24/7 rotationsmodell och infrastruktur för IT stöd
-Mappning av arbetsflöde för H&M boutique och logistik rutiner
-Definition av Request Fulfillment och Incident Management processer baserat på  ITIL ramverket
-Anpassning och användarutbildning av stödsystem HP Service Center 5, 6 och HP SM7
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal I Service Management processer

 

2010/01 - 2010/03    

 

Fujitsu - Husqvarna AB, Westinghouse Electric
Uppdrag:Definition av Configuration Management service modellen och framtagning av Configuration Management Plan

 

2008/10 - 2008/11    

 

Fujitsu - Karolinska Institutet
Uppdrag:
-Definition, marknadsföring och introduktion av aktiviteter för introduktion av process management
-Undervisning av affärsansvariga och IT personal i Service Management processer

 

2007/04 - 2008/12    

 

Fujitsu - SEB
Uppdrag:
- Definition av samverkansmodellen mellan IT tjänsteleverantör och Kund, med fokus på Incident Management, Problem Management och Change Management

 

2006/04 - 2007/03    

 

BiTA Service Management Konsult
- Utbildningsverksamhet
BiTA - H&M IT-avdelningen
Uppdrag:
-Definition av arbetsmodellen och strukturen av Service Desk
-Definition och implementation av Incident Management och Request Fulfillment processerna inom ITIL ramverket

 

2004/12 -2006/03    

 

Egen verksamhet

Uppbyggnad av egen verksamhet, studier, enstaka konsultuppdrag

 

1990/09 - 2004/11    

 

Ericsson

Processutvecklare, tjänsteägare, gruppchef, Service Delivery Manager

 

1986/12 - 1990/06    

 

Systime Computer Co. Ltd, New Zealand

Programmerare, support

 

1984/09 - 1986/11    

 

TELI

gruppchef, projektledare

 

Utbildning

 

1983/09 - 1984/06  

                           

1-årig postgymnasial ADB-utbildning (40 p)   
Malmö Högskola

 

1982/09 - 1983/06    

                         

28 p påbyggnad data & systemvetenskap      
Lunds Universitet

 

Anställningar

 

2013/09 - 2016/12 Capgemini Sverige AB
2007/04 - 2012/08 Fujitsu
2006/04 - 2007/03 BiTA Service Management
2002/09 - 2004/11 Ericsson Global Services
1997/11 - 2002/08 Ericsson-Toshiba, Japan
1990/09 - 1997/10 Ericsson Telecom AB
1986/12 - 1990/06 Systime Computer Co. Ltd, New Zealand
1984/09 - 1986/11 TELI, Nynäshamn

 

Kurser, certifieringar, utbildare ackrediteringar

 

2019/02 ITIL 4 Foundation, ackreditering
2018/09 ServiceNow system administration
2017/03 SIAM Foundation, ackreditering
2016/01 Scrum master foundation
2015/06 pm3 grunder
2015/01 COBIT5
2014/01 Service Integration, aka SIAM,  Essentials and utbildare inom samma, Capgemini
2013/10 BMC Remedy IT Service Management Architecture Overview
2013/09 UPM 6 (Unified Project Model v.6, Capgemini)
2013/02 PRINCE2 Practitioner
2011/12 Lean utbildning, Fujitsu
2011/10 CA Unicenter Administrator, Fujitsu
2011/08 ITIL Service Transition Life Cycle
2008/01 ITIL v3 Managers Bridge
2006/01 ITIL IT Service Management - Service Support
2006/01 ITIL IT Service Management - Service Delivery
2004/01 Workforce management in a Call Center
1990/2003 Unix, Programming, Object-Orientation, Telecom, Datacom, Management program, Leadership program

 

Språk

 

Ungerska: Modersmål
Svenska: Flytande
Engelska: Flytande