Nyhet: Ladda ner SIAM material gratis!
News: Download SIAM material free!

, C.V. på svenska C.V.

English

Europass C.V.
(English)

Konsultprofil Sammanfattning Kompetens-matris LinkedIn

Om itilkonsulten

 
Välkommen till ITILkonsulten Josef Katkits (60). Jag arbetar på uppdrag som konsult inom IT Service Management med fokus på ITIL ramverket.

Jag har över 30 års erfarenhet och är ITIL v3 Expert, PRINCE2 Practitioner samt SIAM, COBIT och LEAN certifierad.

Mina kompetensområden kan sammanfattas enligt följande: 

  • Strategiska, taktiska och operativa roller i SIAM ecosystem
  • Processutvecklare (baserad på IT Service Management, ITIL)
  • Projektledare (införande av processer, PRINCE2)
  • 'Hälsocheck' utredning (volym, organisatorisk färdighet, verktygsupport) - färdplan utveckling
  • Samverkan med PMO för Service Quality Gates under Service Transition
  • Kravhantering (specifikt inom processer och verktyg)
  • Utveckling och analys av KPI-ar och processmätningar
  • ITIL Foundation och Service Transition utbildare
  • Operativ Incident Manager, Problem Manager, Configuration Manager

 

Jag tar korta som långa uppdrag inom:

Utbildning

Utbildning i ITIL Foundation och Service Transition
Handledning, mentorskap och coaching av praktikanter
Detaljerad rollgenomgång för process managers
Detaljerad processgenomgång i enskilda processer
Facilitator för  (ITIL) Temakvällar för konsultföretag och bemanningsföretag

 

 

Processutveckling

 
Incident Management
Major Incident Management
Incident rapportering process
Problem Management
RCA rapportering process
Change Management
Configuration Management

processimplementering

 
Mognadsanalys
GAP-analys
Projektdirektiv
Genomförande - utbildning, workshoppar, verktygsanpassning
Kontinuerlig statusuppdatering
Uppföljning, mätning

Slutrapport

Incident manager roll

 
Ägare av incidenter
Eskaleringar
Mätningar, KPI-ar
Driv till stängning
Backlog avverkning
Operativ 'floor runner'
Samverkan  med 3:e part
 

problem manager roll

 
Ägare av Problem
Reaktiv analys
Proaktiv analys
Root Cause Analysis (händelser)
Root Cause Analysis (orsaker)
Rapportering
Samverkan med 3:e part

configuration manager roll

 
Service Modell definition
Configuration Item  (CI) definition
Relationsdefinition
Relation till Incidenter, Problem och Change

tjänsteägare roll

 
Beställarorganisation
    Kontroll  av leverans
    SLA  och KPI mätningar
Tjänsteförvaltning
    Operativ uppföljning
    Taktisk uppföljning