ITILKONSULTEN

Kontakt

 


 

Nyhet! SIAM Foundation kurs, 3 dagar, med möjlighet till EXIN certifiering!
SIAM Foundation – 3 dagar
Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drifkrafter,
struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.
Kontakta kursledaren@itilkonsulten.se för mera info
Ladda ner SIAM material gratis!

,    

 

       
 
C.V. på svenska C.V. English Sammanfattning Konsultprofil Kompetens-matris LinkedIn

 

Om itilkonsulten

 

Välkommen till ITILkonsulten Josef Katkits (60). Jag arbetar på uppdrag som konsult inom IT Service Management med fokus på ITIL ramverket med praktisk tillämpning i en multisourcad SIAM ecosystem.

Jag har över 30 års erfarenhet och är ITIL v3 Expert, PRINCE2 Practitioner samt SIAM, COBIT och LEAN certifierad.

Mina kompetensområden kan sammanfattas enligt följande: 

  • Strategiska, taktiska och operativa roller i SIAM ecosystem

  • Processutvecklare (baserad på IT Service Management, ITIL)

  • Projektledare (införande av processer, PRINCE2)

  • 'Hälsocheck' utredning (volym, organisatorisk färdighet, verktygsupport) - färdplan utveckling

  • Samverkan med PMO för Service Quality Gates under Service Transition

  • Kravhantering (specifikt inom processer och verktyg)

  • Utveckling och analys av KPI-ar och processmätningar

  • ITIL Foundation, SIAM Foundation och Service Transition utbildare

  • Operativ Incident Manager, Problem Manager, Configuration Manager

 

 

Jag tar korta som långa uppdrag inom:

 

Utbildning

Utbildning i ITIL Foundation, Service Transition och SIAM Foundation
Handledning, mentorskap och coaching av praktikanter
Detaljerad rollgenomgång för process managers
Detaljerad processgenomgång i enskilda processer
Facilitator för  (ITIL, SIAM) Temakvällar för konsultföretag och bemanningsföretag

 

Processutveckling

 
Incident Management
Major Incident Management
Incident rapportering process
Problem Management
RCA rapportering process
Change Management
Configuration Management

 

 

processimplementering

 
Mognadsanalys
GAP-analys
Projektdirektiv
Genomförande - utbildning, workshoppar, verktygsanpassning
Kontinuerlig statusuppdatering
Uppföljning, mätning

Slutrapport

 

Incident manager roll

 
Ägare av incidenter
Eskaleringar
Mätningar, KPI-ar
Driv till stängning
Backlog avverkning
Operativ 'floor runner'
Samverkan  med 3:e part

 

 

problem manager roll

 

Ägare av Problem
Reaktiv analys
Proaktiv analys
Root Cause Analysis (händelser)
Root Cause Analysis (orsaker)
Rapportering
Samverkan med 3:e part

 

configuration manager roll

 

Service Modell definition
Configuration Item  (CI) definition
Relationsdefinition
Relation till Incidenter, Problem och Change